Featured Renovations

ເບິ່ງລາຍລະອຽດຜູ້ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໂ ຄ ວ ິ ດ ໃນຊຸມຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 206 ຄົນ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ປະຈໍາວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021, ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ທັງໝົດ 447 ຄົນ, ນໍາເຂົ້າ 19 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 427 ຄົນ ໃນນັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍກ່ອນໝູ່ 206...

ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວຫຼັກຖານຄົບຮອບຍົກໄປເຮັດບົດບັນທຶກ

ໃນວັນທີ 25ກັນຍາ2021 ເວລາ 1 ໂມງ30 ນາທີ ສນ 1191ປກສກຸ່ມໜອງທາ, ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານໜອງທາລົງກວດກາເຄເອສອາພາດເມັ້ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງພົບເຫັນຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 16ຄົນຍິງ 5ຄົນ, ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ...

ຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ລາວແນ່ ໃຜທີ່ພົບເຫັນຄົນໃນຮູບນີ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລາວແນ່ ລາວຍ່າງມາແຕ່ວັງວຽງ ຊິໄປທ່າແຂກ

ຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ລາວແນ່ ໃຜທີ່ພົບເຫັນຄົນໃນຮູບນີ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລາວແນ່ ລາວຍ່າງມາແຕ່ວັງວຽງ ຊິໄປທ່າແຂກເຊິ່ງລາວບໍ່ມີລົດ ເນື່ອງຈາກລົດໂດຍສານໄດ້ຢຸດແລ່ນຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງລາວໄດ້ຍ່າງມາຮອດບ້ານດອນໄຮ່ແລ້ວ ຖ້າໃຜພົບເຫັນລາວຊ່ວຍໃຫ້ລາວຕິດລົດໄປນຳແນ່ ຄົນລາວຊ່ວຍໆກັນ ລາວຍ່າງມາໄດ້3ມື້ແລ້ວ ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ກິນ3ມື້ ແຕ່ລາວກິນຂະໜົມແທນເຂົ້າ ເຊິ່ງຂ້ອຍໄດ້ສອບຖາມລາວ ລາວຊິໄປທ່າແຂກ ລາວເປັນຄົນຫວຽດ ລາວຊິຍ່າງໄປຫາພໍ່ແມ່ຢູ່ທ່າແຂກເພາະພໍ່ແມ່ລາວຖ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຊ່ວຍແຊ ໃຫ້ລາວແນ່ ໃຜທີ່ພົບເຫັນຄົນໃນຮູບນີ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລາວແນ່ ລາວຍ່າງມາແຕ່ວັງວຽງ ຊິໄປທ່າແຂກ