ເຄີຍລອງກິນລະບໍ່ ແມງສາບອົບແຫ້ງ ໂປຣຕີນຊັ້ນເລີດ

  0
  213

  ເຄີຍລອງກິນລະບໍ່ ແມງສາບອົບແຫ້ງ ໂປຣຕີນຊັ້ນເລີດ ກາຍເປັນກະແສໃນໂລກອອນໄລນ໌ ເມື່ອຮ້ານແຫ່ງໜຶ່ງໂພສຮູບແມງສາບອົບກອບບັນຈຸໄວ້ໃນຖົງ ເຊິ່ງເປັນອາຫານກິນຫຼິ້ນ ທີ່ເຮັດມາຈາກແມງສາບແທ້. ທາງຮ້ານເອງໄດ້ລະບຸວ່າ ແມງສາບມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ

  ທັງໂປຣຕີນຫຼາຍ, ຂາ ແລະ ປີກຂອງມັນມີສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດລົມໄຫຼວຽນດີ ແລະ ລະບົບການຍ່ອຍທີ່ດີ.

  ແມງສາບ ຖືເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນທີ່ດີ ຖ້າຫາກວ່າຖືກລ້ຽງມາດີໃນຟາມລ້ຽງທີ່ສະອາດ, ມີມາດຕະຖານ, ກິນແຕ່ອາຫານຈຳພວກໝາກໄມ້, ເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າບາເລ້…

  ແມງສາບສາມາດກິນໄດ້ບໍ່ຕ່າງກັບແມງໄມ້ຈືນທົ່ວໄປທີ່ນິຍົມກິນ ເພາະແມງສາບເອງກໍເປັນແມງໄມ້ຕະກຸນດຽວກັນກັບແມງດາ.