ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງທີມ ຜ ່ າ ຕ ັ ດ ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບແລະແພດເດັກທີ່ ຊ່ວຍຜ ່ າ ຕ ັ ດ ເກີດລູກຜູ້ຍີງຖືພາທີ່ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໂ ຄ ວ ິ ດ

  0
  225

  ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງທີມຜ່າຕັດ_ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບແລະແພດເດັກທີ່ ຊ່ວຍຜ່າຕັດເກີດລູກຜູ້ຍີງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ_19ຢ່າງປອດໄພ ໃນວັນທີ 11 ສີງຫາ 2021 ທີມງານແພດຜ່າຕັດສູນໂພນທອງ ສົມທົບກັບ ທີມຜ່າຕັດທີ່ປະຈຳການໂຮງໝໍພາກສະໝາມການເງີນພາກໃຕ້, ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບ ແລະ ໝໍເດັກ ໄດ້ທຳການຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດ

  ລູກ, ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍີງຖືພາ 34ອາທິດ ລູກຜູ້ທີ 2, ທ່າສະເໜີກົ້ນ , ຕິດເຊື້ອໂຄວີ-19 ເຊີ່ງແມ່ນແຮງງານນຳເຂົ້າ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ເດັກເກີດລອດ ແມ່ປອດໄພ ເດັກເກີດນ້ຳໜັກ2500 kg , ເດັກແຂງແຮງດີ ຜົນສຳເລັດຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງຫລາຍພາກສ່ວນຈີ່ງສຳເລັດຜົນ ແລະ ຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ຂໍຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງທີມແພດ ໂດຍ : ດຣ ພົດຈະນາ ຈັນທະລັງສີ


  ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງທີມ ຜ ່ າ ຕ ັ ດ ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບແລະແພດເດັກທີ່ ຊ່ວຍຜ ່ າ ຕ ັ ດ ເກີດລູກຜູ້ຍີງຖືພາທີ່ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໂ ຄ ວ ິ ດ


  ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງທີມ ຜ ່ າ ຕ ັ ດ ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບແລະແພດເດັກທີ່ ຊ່ວຍຜ ່ າ ຕ ັ ດ ເກີດລູກຜູ້ຍີງຖືພາທີ່ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໂ ຄ ວ ິ ດ


  ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດຂອງທີມ ຜ ່ າ ຕ ັ ດ ໝໍທຳມືນຢາສະຫຼົບແລະແພດເດັກທີ່ ຊ່ວຍຜ ່ າ ຕ ັ ດ ເກີດລູກຜູ້ຍີງຖືພາທີ່ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ໂ ຄ ວ ິ ດ