ຂີ້ລັກໃຈໂຫດຫວັງເອົາລົດຈັກ ແລະ ຕໍາເຈົ້າຂອງລົດໃຫ້ຕາຍແຕ່ໄປບໍ່ລອດ!

    0
    557

    ຂີ້ລັກໃຈໂຫດຫວັງເອົາລົດຈັກ ແລະ ຕໍາເຈົ້າຂອງລົດໃຫ້ຕາຍແຕ່ໄປບໍ່ລອດ! ໂຈນຂີ້ລັກລົດ ຢູ່ບ້ານນາເເຫກ ນະຄອນປາກເຊ ວັນທີ 5/10/2021 ເວລາ 18 : 20ນາທີ ຂີ່ລົດໜີ ໄປບໍ່ລອດ ຖືກປະຊາຊົນຊາວບ້ານນາແຫກ ພາກັນໄລ່ຈັບ.

    ຜູ້ເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າໂຈນຂີ່ລົດຈັກລາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ຫວັງເອົາແຕ່ລົດ ແຕ່ຜູ້ໃດຂວາງຕຳຕ້ອງຊະຊາຍໃຫ້ຕາຍໄປຂ້າງຫນຶ່ງເພື່ອຫນີໃຫ້ພົ້ນ ຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນກໍໃຈເດັດຍິ່ງກວ່າໂຈນຢືນຕັນທາງສະຫລະຊີບ ຈົນລົດລົ້ມລົມຄາທີ່ ແລ້ວ ປະຊາຊົນຊ່ວຍກັນຈັບໂຕ ຂີ້ລັກໄດ້.ບາບໄລ່ສທັນ