ຍັງເປັນຜົວເມຍກັນຢູ່ ! ຈົ່ງຊົມຄລີບນີ້ໃຫ້ຈົບ ທ່ານຈະຮູ້ສືກເອງ

  0
  275

  ຍັງເປັນຜົວເມຍກັນຢູ່ ! ຈົ່ງຊົມຄບີບນີ້ ທ່ານຈະຮູ້ສືກເອງ (ຊົມຄິຼບດ້ານລຸ່ມນີ້: )ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ຜົວຕາຍປະເອື້ອຍນີ້! ເອຶ້ອຍຈຶ່ງອັບຄລີບ ວ່າ: ປະໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄວາມຮັກຄວາມຜູກພັນຄວາມອາໄລອາວອນ ປະເຮືອນຊານລານແປ້ນເສື້ອຜ້າອາພອນໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງທ່ໍນັ້ນ

  ການຈາກຕາຍມັນຊ່າງທ່ໍລະມານຕ່າງກັນກັບຈາກເປັນເຊັ່ນວ່າປະຮ້າງ. ສະນັ້ນໃຜທີ່ຍັງມີຄູ່ຊີວິດທີ່ຍັງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນຈົ່ງຮັກດູູເບິງແຍງກັນແລະກັນໃຫ້ດີເພາະຄວາມຕາຍແຂວນຄໍທຸກບາດຍ່າງບ່ໍມີຜູ້ໃດຢູ່ໄດ້ຮອດ100ປີ ໃຜທີ່ຍັງມີຄູ່ຊີວິດຈົ່ງຮັກກັນໃຫ້ຫຼາຍໆເດີ ເຕືອນສະຕິ: ສັງຂານເຮົາ ບໍທ່ຽງແທ້ແນ່ນອນ ມີການເກີດ-ແກ່-ເຈັບ-ຕາຍ .
  ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໂກດ ຢ່າຫຼົງ ໃນຊັ້ນຍົດຖາບັນດາສັກ ຈົ່ງຢ່າຢຶດໝັ້ນ ປ່ອຍວາງມັນສາ.( ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສູ້ໆເດີ້ ເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍ )

  ຊົມຄິຼບດ້ານລຸ່ມນີ້:

  [wpcc-iframe loading=”lazy” width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/T5CZ6dw1UwU” title=”YouTube video player” frameborder allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen]