ທົ່ວປະເທດ ມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຈໍານວນ 419 ຮ້ານ ທີ່ເຫຼືອຈາກການສັ່ງຢຸບ ໃນຈຳນວນ 550 ຮ້ານ

    0
    140

    ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນ 2021 ດ້ານນະໂຍບາຍ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທະນາຄານກາງ ໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ນະ ໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ໃນນີ້, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ແມ່ນ:

    ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ທົ່ວເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຢຸດຮັບການສະເໜີ ແລະ ຢຸດການອອກໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021 ແລະ ດໍາເນີນຂະບວນການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໄປເປັນຮ້ານແລກປ່ຽນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ.

    ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຈໍານວນ 419 ຮ້ານ ຈາກ 550 ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທັງໝົດໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງຮ້ານທີ່ບໍ່ສາມາດຫັນເປັນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນເງິນຕາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍປັດຈຸບັນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຍົກເລີກຖອດຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງບັນດາຮ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຂະບວນການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປຂຶ້ນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ສໍາເລັດສົມບູນພາຍໃນທ້າຍປີ 2021.