ຊວນໄປຮູ້ຈັກ “ດອກບຸກຍັກ”

    0
    62

    ຊວນໄປຮູ້ຈັກ “ດອກບຸກຍັກ” ຫຼື ດອກຊາກສົບ ງາມແຕ່ມີກິ່ນເໝັນຮຸນແຮງ ມີຖິ່ນກຳເນີດພຽງແຫ່ງດຽວ ໃນປ່າດົງດິບ ເກາະສຸມາຕຣາ ແລະ 10 ປີ ຈະບານຄັ້ງດຽວ ຈັດຢູ່ໃນພືດໃກ້ສູນພັນເປັນພືດທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນ Rafflesia ໃນພາສາອັງກິດ

    ມີຊື່ເອີ້ນວ່າ Corpse Flower, Titan Arum ຫຼື Penis plant ມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Amorphophallus titanum
    ດອກໄມ້ຊະນິດນີ້, ມີຊື່ສຽງຈາກຄວາມງາມ ຮູບຮ່າງທີ່ແປກຕາ ມີຂະໜາດດອກໃຫ່ຍ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນຫຼາຍ ເມື່ອດອກບານ ຈົນເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ວ່າ “ດອກຊາກສົບ” ໂດຍຈະບານປະມານ 7-10 ປີຕໍ່ຄັ້ງ ຄັ້ງໜຶ່ງຈະບານພຽງ 24-72 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ປະມານ 1-3 ວັນ