ທຸບທຳລາຍ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລົດເມຍນ້ອຍຖືກປັບໄໝ 15ລ້ານກີບ

  0
  18

  ທຸບທຳລາຍ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ລົດເມຍນ້ອຍຖືກປັບໄໝ 15ລ້ານກີບ

  ຄຳຖາມຈາກທາງບ້ານ: “ອ້າຍທະນາຍ!! ຜົວນ້ອງນະ!! ເລື່ອງເປັນແນວນີ້ ! ນ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານກັບຜົວນ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ປະມານ 5-6 ປີແລ້ວ. ຕົ້ນປີຜ່ານມາ ນ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜົວຂອງນ້ອງໄດ້ລັກມີຄວາມສຳພັນແບບຊູ້ສາວກັບຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ. ນ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ຜົວເຊົາ ແລະ ຜົວນ້ອງກໍຮັບປາກວ່າຈະຢຸດຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວກັບຜູ້ຍິງຜູ້ນັ້ນ. ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ ນ້ອງໄດ້ສືບຮູ້ວ່າຜົວຂອງນ້ອງໄດ້ລັກຊື້ລົດໃຫຍ່ Toyota Camry ໃຫ້ຜູ້ຍິງຜູ້ນັ້ນ.

  ຍ້ອນຄວາມໃຈຮ້າຍບວກກັບຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ ໄດ້ໂພດສ໌ເຢະເຢີ້ຍນ້ອງວ່າຮ້າຍໃຫ້ນ້ອງເສີຍໆຫາຍໆຕ່າງໆ ນ້ອງກັບໝູ່ອົດບໍ່ໄດ້ ເລີຍໄດ້ໄປປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ. ເວລາປະເຊີນໜ້າກັນ ພວກນ້ອງກໍມີປາກສຽງກັນ ຍ້ອນຄວາມໃຈຮ້າຍນ້ອງເລີຍໄດ້ໃຊ້ກ້ອນຫີນ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນທຸບລົດທີ່ຜົວນ້ອງຊື້ໃຫ້ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນເສຍຫາຍພໍສົມຄວນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ອາທິດ ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ໂທມາທວງຖາມນ້ອງ ໃຫ້ໄປແປງລົດໃຫ້ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນລາວຈະແຈ້ງຄວາມນຳຕຳຫຼວດ. ນ້ອງຢາກຖາມວ່າ: ເລື່ອງເປັນແນວນີ້ນ້ອງມີຄວາມຜິດບໍ່?

  ພວກເຮົາ Phomsoupha & Son Law ມີຄຳເຫັນວ່າ:ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເລື່ອງມັນຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນວ່າ ຜົວ ແລະ ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນອາດກະທຳຜິດຖານກະທຳມິດສະຈານ ອີງຕາມມາດຕາ 247 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017. ແຕ່ພາຍໃຕ້ຫລັກການຂອງກົດໝາຍ ເຖິງພວກກ່ຽວ (ຜົວ ແລະ ຍິງຊູ້) ອາດຈະກະທຳຜິດຖານການທຳມິດສາຈານກໍຕາມ ຜູ້ເປັນເມຍກໍບໍ່ມີສິດລະເມີດສິດສ່ວນໂຕອື່ນຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ຢ່າງນັ້ນ ຜູ້ເປັນເມຍເອງກໍອາດກາຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມມາດຕາ 236 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ

  ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ທຳລາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊັບຂອງຜູ້ອື່ນເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ ດ້ວຍວິທີ ຫຼື ຮູບການໃດກໍຕາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີນີ້, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຜູ້ເປັນເມຍອາດຈະເປັນຜູ້ກະທຳຜິດຍ້ອນມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໄປປະເຊີນໜ້າເພື່ອກະທຳການໃດໜຶ່ງ. ການທຳລາຍຊັບສິນຂອງຄົນອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮູ້ສຶກບັນດານໂທສະ ຈະຖືວ່າໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ.

  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຢາກເຕືອນທຸກຄົນໃຫ້ຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນລົງມືກະທຳສິ່ງໃດໜຶ່ງເພາະວ່າ ຈາກທ່ານອາດຈະຕົກເປັນຜູ້ກະທຳຜິດເອງກໍເປັນໄດ້.
  ທີ່ມາ: Phomsoupha & Son Law