ຍັງໜ້າຫ່ວງ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ສປປ ລາວ ເດືອນສິງຫາ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,0%

  0
  78

  ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນສິງຫາ 2022 ທຽບປີຕໍ່ປີ ຫຼືທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,0% (ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ແມ່ນ 25,7). ເນື່ອງຈາກດັດຊະນີລາຄາເກືອບທຸກຫມວດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະປີຕໍ່ປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫມວດສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ທຽບປີຕໍ່ປີ ແມ່ນສູງເຖິງ 30,2% ຍ້ອນລາຄາ

  ເຂົ້າສານ, ທາດແປ້ງ, ຊີ້ນ, ໄຂ່, ນ້ໍາມັນພືດ, ຫມາກໄມ້ ແລະຜັກສົດ (ຫອມປ້ອມລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ) ໄດ້ປັບໂຕສູງຂຶ້ນ. ຫມວດຄົມມະນາຄົມ ແລະຂົ່ນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 51,7% ຍ້ອນລາຄາ ລົດຍົນ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ປັບໂຕສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ, ສ່ວນລາຄານ້ໍາມັນເຖິງວ່າຈະມີ ການປັບໂຕ ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍໃນເດືອນ ແຕ່ກໍ່ຍັງສູງຖ້າທຽບໃນຮອບປີຕໍ່ປີ. ຫມວດ

  ທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ ແລະເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,5% ເນື່ອງຈາກລາຄາເຫຼັກເສັ້ນ, ຊີມັງ, ຖ່ານ, ແກ໊ສ໌ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ.ປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ເພີ່ມສູງຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກປັດໄຈດັ່ງນີ້:

  ເນື່ອງຈາກ ລາຄານ້ໍາມັນຍັງສືບຕໍ່ສູງ ຈິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາເຂົ້າສານ, ພືດຜັກ ແລະຫນາກໄມ້ບາງປະເພດປັບໂຕສູງຂຶ້ນ;ປັດໄຈອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຍັງສຶບຕໍ່ອ່ອນຄ່າໃນອັດຕາທີ່ສູງ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ປັບໂຕສູງຂຶ້ນຢູ່ ບວກກັບເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ພ້ອມທັງມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄາປຸຍທີ່ສູງຂຶ້ນ;

  ບາງປະເພດສິນຄ້າທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເອງ ເຊັ່ນ: ຫມູ, ງົວ, ຄວາຍ, ໄກ່, ພືດຜັກ, ເຫຼັກ, ຊີມັງ ແລະອື່ນໆ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຍັງເພິ່ງພາວັດຖຸດິບຈາກພາຍນອກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນແມ່ນປຸຍ, ວັກຊິນ, ອາຫານສັດ, ເຄື່ອງເບິ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ບວກ ກັບພາວະເສດຖະກິດຂອງໂລກທີ່ຢູ່ໃນພາວະຖົດຖອຍຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາວັດຖຸດິບດັ່ງກ່າວຖືກຜົນກະທົບໄປຕາມໆກັນ.

  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.