ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

  0
  36

  ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

  ວັນທີ 09 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ, ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ອາຄົມເດດ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ

  ຮ່ວມມື ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສ້າງຄວາມຮູ້, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມໃຫ້ມີ ຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກ, ເຄົາລົບ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຍັງໄດ້ມີການສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.

  ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ ຫາກລະເມີດຈະຖືກລົງວິໄນຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ໄດ້ຈຳແນກຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງນ-ລັດຖະກອນອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື: ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ, ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ, ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

  i. ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ ພະນັກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານທີ່ດີ ດັ່ງນີ້:

  1. ມີຄຸນທາດການເມືອງຫນັກແຫນ້ນ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍຂອງລັດ, ມີຫຼັກຫມັ້ນມິດ-ສັດຕູຈະແຈ້ງ. ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຄອນແຄນຕໍ່ສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ, ມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ນ້ໍາໃຈເສຍສະຫຼະສູງ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;

  2. ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ສາມັກຄີຮັກແພງ, ຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ມີຄວາມຜູກພັນຢ່າງສະຫນິດແຫນ້ນກັບມະຫາຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ເຄົາລົບສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ມີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລຽບງ່າຍ, ຮັບຜິດຊອບ ໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ປະຕິບັດຕົນກົງຕໍ່ເວລາ ແລະ ດຸຫມັ່ນຮ່ໍາຮຽນສະແຫວງຫາສິ່ງໃຫມ່ໆ ອັນທີ່ ກ້າວຫນ້າ.

  ii. ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາ ຜົນປະໂຫຍດໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຈັນຍາບັນຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນີ້:

  1. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ; 2. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດ ຂອງວິຊາຊີບ, ປະຕິບັດຕາມຕໍາແຫນ່ງງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

  3. ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການໃນດ້ານວິຊາຊີບທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ ແລະ ກາຍເປັນມືອາຊີບ;

  4. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ຕັດສີນບັນຫາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການ. ຍຶດຫມັ້ນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງມີຄຸນນະທໍາ ແລະ ຍຸຕິທໍາ;

  5. ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາຊີບຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື, ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນການຈັດຕັ້ງ;6. ສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ສັດຊື່ ແລະ ບໍລິສຸດໃຈ ໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ.ສໍາລັບຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບສະເພາະຂະແຫນງການ ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ ພາຍໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ອອກລະບຽບການສະເພາະ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບວິຊາຊີບ ຂອງ ຂະແຫນງການຕົ້ນ.

  iii. ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ຫນ້າທີ່ ວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ, ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ຂອງການຈັດຕັ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນີ້:

  1. ປະພຶດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ຫນ້າທີ່ໃນຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມ ສຸດຈະລິດ, ສະເຫມີພາບ ແລະ ປາສະຈາກອະຄະຕິ;

  2. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຂອງຕົນສຸດຄວາມສາມາດ, ຮອບຄອບ, ວ່ອງໄວ, ປອດໃສ, ຖືກຕ້ອງ, ສົມເຫດ ສົມຜົນ ເພື່ອປົກປ້ອງກຽດສັກ ສີ ຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນສໍາຄັນ;

  3. ໃຊ້ເວລາທາງລັດຖະການ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການຈັດຕັ້ງ; 4. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມຫມູ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ;
  5. ບໍ່ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ຫນ້າທີ່, ຕໍາແຫນ່ງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງ ແລະພັກພວກ ຈະແມ່ນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ;

  6. ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງມີຫຼັກການ, ລັກສະນະສ້າງສັນ, ຈິງໃຈ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;
  7. ໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບນັບຖື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ້ວຍກັນ ແລະພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍບໍ່ກ້າວກ່າຍ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກັນ;

  8. ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ, ເຄົາລົບການຕົກລົງ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ນັບຖືໃຫ້ກຽດຕໍ່ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ;9. ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີຄຸນນະທໍາ, ສັດຊື່, ປະດິດສ້າງ, ສອນ ແລະ ແນະນໍາວຽກງານ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີ, ສະຫນັບສະຫນູນ, ຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ:

  10. ປະຕິບັດແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເປັນຫມູ່ຄະນະ ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທິພາບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການຈັດຕັ້ງ, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ຊ່ວຍເຫຼືອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ເພື່ອນ ຮ່ວມງານ.

  ສໍາລັບຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງສະເພາະ ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງພາຍ ໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ອອກລະບຽບການສະເພາະ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບແບບແຜນວິທີເຮັດ ວຽກ ຂອງການຈັດຕັ້ງຕົນ.

  iv. ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງບໍລິການ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົວ, ບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ, ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງນີ້:

  1. ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫຼະ, ສຸພາບອ່ອນໂຍນ, ຊີ້ແຈງແນະນຳດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຈິງໃຈ 2. ໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມສະເໜີພາບ, ວ່ອງໄວ, ເປັນທຳ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ອາຍຸ, ເຜົ່າ,​ ສະຖານະທາງສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື

  3. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງລັດຖະການ
  4. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່ ໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ

  5. ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ, ສິດ, ອຳນາດຂົ່ມຂູ່, ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.ສຳລັບຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ອອກລະບຽບການສະເພາະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ສາຍພົວພັນສັງຄົມຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງຂະແໜງການ.

  ເພີ່ນມີນະໂຍບາຍຜູ້ປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ລະເມີນແນວໃດສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ ທີ່ໄດ້ລະເມີດດຳລັດສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ແລະ ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

  ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.