ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ

  0
  51

  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ! ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ.ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ລົບລ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ (ບໍ່ມີຕົວຕົນ) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

  ເຊິ່ງໄດ້ລົບລ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຖາວອນ ຈຳນວນ 325 ຫົວໜ່ວຍ, ເນື່ອງຈາກຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້.


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ


  ລົບລ້າງໃບທະບຽນ ວິສາຫະກິດຖາວອນ 325 ຫົວໜ່ວຍ ຍ້ອນບໍ່ໄປພົວພັນນຳສ່ວຍສາອາກອນ

  ທີ່ມາ InsideLaos

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.