ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ

  0
  96

  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ທີ່ວ່າງງານ ຢາກເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ສາຂາ ກໍ່ໂບກ ທາງໂຄງການVTESS ຈະເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າຝຶກ ຈະໄດ້ຮັບ 1. ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຟີ 2. ມີທີ່ຢູ່ໃຫ້ພັກ ຟີ 3. ມີເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ 4. ມີເບ້ຍລ້ຽງ ໃຫ້ເດືອນລະ 1,000,000 ກີບ/ ເດືອນ ສະຖານທີແມ່ນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງໄຊຍະບູລີ ສົນໃຈ ທັກອິນບ໋ອກ ຫຼື ໂທ 020 56877800 ອຈ ສົມປອງ ຕິດຕໍ່ຫາໂລດເດີ້ ຕາມນີ້ລະ


  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ


  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ


  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ


  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ


  ແຈ້ງເຖິງ ໄວໜຸ່ມ ວ່າງງານ ເຂົ້າຝຶກອົບອົບໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ໂບກ ກິນຟຣີ-ຢູ່ຟຣີ ໄດ້ເງິນເດືອນ ສະໝັກເລີຍ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.