ສະເໜີລັດ ປະເມີນຄືນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ຈາກການອະນຸຍາດ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ເງິນ ຄຣິບໂຕ

  0
  94

  ໃນໂອກາດດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2022 ເຊີ່ງເປັນມື້ທີ 2 ທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ.

  ​ທ່ານ ຄໍາແສນ ສີສະວົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານປະເມີນຄືນການອະນຸຍາດທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ແລະ ເງິນຄຣິບໂຕ. ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງກ່ອນ ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ

  ແລະ ເງິນຄຣິບໂຕ ເຊີ່ງທັງສອງໂຄງການນີ້ມີລັກສະນະຄ້ານຄືກັນ, ແຕ່ປັດຈຸບັນທັງສອງໂຄງການແມ່ນບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຫລື ບໍ່ມີການຜະລິດ ຍ້ອນວ່າລາຄາແຮ່ເຫລັກຕາມທ້ອງຕະຫລາດຫລຸດລົງເຄີ່ງໜຶ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັບລາຄາເງິນຄຣິບໂຕກໍ່ຫລຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຄວນກວດຄືນເຖີງຜົນໄດ້-ຜົນເສຍຈາກການອະນຸຍາດທົດລອງທັງສອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ວ່າໄດ້ຮັບໜ້ອຍ ຫລື ຫລາຍປານໃດ.

  ທ່ານຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ: ການອະນຸຍາດທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ແລະ ເງິນຄຣິບໂຕ ຈະຖືກກັບຍຸດທະສາດການຕະຫລາດຂອງປະເທດອື່ນ ເພາະຖ້າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂາຍເຄື່ອງຈັກໃດໜຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະຈັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພາະເປັນຍຸດທະສາດການຕະຫລາດໃນທາງອ້ອມເພື່ອປັ່ນປ່ວນວ່າຈະຊື້ແຮ່ເຫລັກ ເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ

  ຂອງລາວລົງທຶນກູ້ເງິນເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊີ່ງໃນຕົວຈິງແລ້ວ ເບື້ອງຕົ້ນແຮ່ເຫລັກໄດ້ຂາຍແທ້ ແຕ່ມາປັດຈຸບັນລາຄາຫລຸດລົງເຄີ່ງໜຶ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັບເງິນຄຣິບໂຕ ທີ່ມີການລົງທຶນຫລາຍແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ເງິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວຢູ່ຕະຫລາດຂອງຕ່າງະເທດ ເຊີ່ງສາມາດຖອນໄດ້ແຕ່ລາຄາຫລຸດລົງເຮັດໃຫ້

  ມີການລໍຖ້າ ຈິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຮົ່ວໄຫລ ແລະ ເງິນທີ່ໄປກັກຂັງໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການໝູນວຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນເສຍຫາຍຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຕໍ່ບັນຫານີ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງກວດຄືນໃຫ້ລະອຽດ.
  ​ນ
  ອກຈາກນີ້, ທ່ານ ຄໍາແສນ ສີສະວົງ ຍັງໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ນອກຈາກຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມຜູ້ຜະລິດ, ລັດຖະບານຄວນມີມາດຕະການຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມຄ່ານິຍົມຂອງຄົນລາວໃຫ້ຫັນມາບໍລິໂພກ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມນີ້ ຍັງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານມີມາດຕະການດີກວ່າເກົ່າຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັບຈອງດິນແຕ່ບໍ່ພັດທະນາເປັນເວລາດົນ ແລະ ອື່ນໆ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.