ຫວຍພັດທະນາ ແຈ້ງການການເຄື່ອນໄຫວຂາຍຫວຍເຖື່ອນນອກລະບົບ ຜ່ານອອນລາຍ ບໍ່ຖືກຕ້ອງລະວັງມີໂທດ

  0
  49

  ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 1189/ຫພນ ລົງໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2022 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການອອກເລກລາງວັນທຸກພາກສ່ວນ ໃນທົ່ວປະເທດ ວ່າ: ປັດຈຸບັນໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈໍານວນໜຶ່ງມີການແອບອ້າງຊື່, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ (ໂລໂກ້) ແລະ ກາປະທັບ

  ຂອງບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ນໍາໄປໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ເພື່ອຂາຍຫວຍນອກລະບົບ (ຫວຍເຖື່ອນ) ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມັກສ່ຽງໂຊກ-ຊີງລາງວັນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບຽບ-ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ເປັນໄພອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນສັງຄົມລາວ.

  ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ, ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:
  ຊ່ວຍຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມີການ

  ລັກລອບຈໍາໜ່າຍຫວຍນອກລະບົບຄຽງຄູ ກັບຫວຍລັດ, ການບໍລິການຊື້-ຂາຍຫວຍເຖື່ອນທຸກຮູບແບບທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ.
  ກໍລະນີກວດພົບເຫັນມີການລະເມີດບໍລິການ ຊື້-ຂາຍ ຫວຍເຖື່ອນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໃດ ກໍຂໍຄວາມຮ່ວມມືບັນດາທ່ານຊ່ວຍນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງ

  ກ່າວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ ແລະ ບໍລິສັດລັດວິ ສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕາມພາລະບົດບາດ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມມື ຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.