6 ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ

  0
  73

  ວັນທີ 22 ທັນວາ 2022, ທ່ານ ຄໍາພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ

  ຜ່ານມາແມ່ນມີຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານຫລາຍດ້ານ ແຕ່ໄປຄຽງຄຽງກັນນັ້ນກໍມີດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂດັ່ງນີ້.

  1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາປົກກະຕິແຕ່ຫົວທີຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ຍັງມີຫລາຍດ້ານທີ່ດໍາເນີນການມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ບັນຫາດຽວມີຫລາຍອົງການໄປກວດກາເຮັດໃຫ້ເກີດມີການກວດກາຊໍ້າຊ້ອນ, ເກີດມີຄວາມລ້າຊ້າ ແລະ ສັບສົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາກໍ່ບໍ່ເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ.

  2. ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງຜູ້ປະກອບການຈໍານວນຫນຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບການກວດກາຄືນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 130/ຫສນຍ, ໂດຍສະເພາະ ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ການສອງໜອງຂໍ້ມູນເອກະສານ

  ຕ່າງໆ, ມີບາງເປົ້າໝາຍຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເປັນຕົ້ນການຫັກລົບມູນຄ່າໃນຫນ້າວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງການ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

  3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນຫລາຍ ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຍັງບໍ່ທັນສູງສະແດງອອກການກໍ່ສ້າງໂຄງການຕົວຈິງບໍ່ເຮັດຕາມການອອກແບບ, ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຕາມໃບປະເມີນລາຄາ, ໜັກໄປກວ່ານັ້ນການກວດກາຢັ້ງຢືນບໍລິມາດວຽກສໍາເລັດບໍ່ຖືກກັບບໍລິມາດວຽກທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດຕົວຈິງ ແຕ່ໄດ້ສະຫລາຍຄິດໄລ່ເອົາເງິນ.

  4. ການເກັບພັນທະອາກອນຕ່າງໆນໍາຜູ້ປະກອບການ ຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຫັນວ່າປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການສະແດງອອກຄ່າອາກອນ 10% ຍັງຄ້າງ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຍັງບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ ຫລື ຄິດໄລ່ແລ້ວແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ການເກັບຄ່າເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄິດໄລ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

  5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດສັນຍາເຊົ່າສໍາປະທານນໍາຜູ້ຮັບເໝົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຜູ້ເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນບໍ່ເຮັດຕາມສັນຍາມີລັກສະນະຈັບຈ່ອງທີ່ດິນໄວ້ ເພື່ອຂາຍ ຫລື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນມາສໍາປະທານຕໍ່; ການເຮັດສັນຍາເຊົ່າສໍາປະທານທີ່ດິນບໍ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ກໍານົດຄ່າເຊົ່າສໍາປະທານແບບມອບເໝົາ.

  6. ການກວດກາຊໍ້າຊ້ອນກັນຫລາຍຄັ້ງ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການ, ເຮັດໃຫ້ສິນເປືອງງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຫາງສຽງວິພາກ, ວິຈານຈາກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ກວດແລ້ວກວດອີກ ແຕ່ບໍ່ມີມາດ ຕະການແກ້ໄຂທີ່ເດັດຂາດ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.