ຖ້າເຈົ້າຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ວ່າຜົວໄປນອນກັບສາວນ້ອຍ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ແບບນີ້ບໍ່

  0
  100

  ເປັນເມຍຈົ່ງເປັນຄືໝໍ້ໜື້ງ ໃຫ້ຄິດເສຍວ່າຜົວຄືອ່າງນ້ຳປະປາ.ທີ່ຄອຍຖ່າຍເທນ້ຳລົງໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້.ໄດ້ບໍລິໂຟກຢູ່ຕາມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ເລື່ອງແບບນີ້ບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ອາລົມໃສ່ກັນ.ໃຊ້ເຫດຜົນ.ໃຊ້ຜົນໃສ່ກັນໜ້າຈະດີກ່ວາໃຊ້ອາລົມ

  ຖ້າເປັນເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ຜົວໄປຢູ່ນຳ ສ າ ວ ນ້ ອຍ ເມຍໄປຈັບໄດ້ຄາຫ້ອງ ອີຕົນເດນາງເອືອຍເມີດຄຳສິເວົາຄົນຜູຈົບຜູງາມເປັນຫຍັງຄື້ຫ້າຜົົວເອງບໍ່ເປັນເສຍອະນາຄົດງ່າຍໆ ຊາດຊົວມືງເອີຍຟາກແຊ້ແນ່ເດີຄັນໃພເຫັນ


  ຖ້າເຈົ້າຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ວ່າຜົວໄປນອນກັບສາວນ້ອຍ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ແບບນີ້ບໍ່


  ຖ້າເຈົ້າຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ວ່າຜົວໄປນອນກັບສາວນ້ອຍ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ແບບນີ້ບໍ່

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.