ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນປັບປຸງສະພາບສຸຂະອານະໄມໂຮງຮຽນໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ

  0
  41

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2023 – ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນມູນຄ່າ ປະມານ 190,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຜ່ານອົງການ NGO ຍີ່ປຸ່ນ.

  ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການສະຫນັບສະຫນູນທຶນຮອນເພື່ອກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນລ້າງ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 25 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສຶກສາເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຕື່ນໂຕໃນການບໍາລຸງຮັກສາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຍົກລະດັບສະພາບສຸ

  ຂະອານະໄມໃນໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍ.ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2023 ລະຫວ່າງ ພະນະທ່ານ ໂຄ ບະປະຊິ ເຢັນຕິ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານນາງ ພຸດທະນາລີ ທັມມະມີໄຊ, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດລາວ ອົງການພັດທະນາເດັກນ້ອຍລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (SA) ໂດຍມີ ທ່ານ

  ນາງ ຮສ. ປອ. ສິລິນທອນ ສັກລໍຄໍາ, ຫົວຫນ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ສັກສີພະຍານ.ທ່ານນາງ ພຸດທະນາລີ ທັມມະມີໄຊ, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດລາວ ອົງການພັດທະນາ ເດັກນ້ອຍລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (SMA) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນໃນພິທີເຊັນສັນຍາວ່າ ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ

  ການຍົກລະດັບສະພາບສຸຂະອານະໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດໃນໂຮງຮຽນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທັງສອງເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮໍ່າຮຽນໃນສະພາບການສຶກສາທີ່ເຫມາະສົມ.

  ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານະໄມ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສຶກສາເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຕື່ນໂຕໃນການ ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຮູ້ໃນການບຳລຸງຮັກສາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍ.

  ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ປະສົບການ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ”.

  ທ່ານ ໂຄບະຢະ ເປັນສີ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນ “ມີຫຼາຍຫມູ່ບ້ານຢູ່ເຂດພູຜາ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຍັງຂາດເຂີນດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ. ພ້ອມນັ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງຍັງເປັນແຂວງອັນດັບສາມ ທີ່ມີຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງນ້ຳປະປາ ແລະ ສະບູ ມີເປີເຊັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກທົ່ວປະເທດ”.ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງ

  ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕື່ມຄື “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ, ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງອົງການພັດທະນາ ເດັກນ້ອຍລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (SM) ຈະເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານການປັບປຸງສະພາບສຸຂະອານະໄມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຍັງເປັນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຈາກໂລກໄພ ແລະ ພະຍາດໂລຄາອື່ນໆ ເຊິ່ງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມ ພາກພູມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອສຸຂະອານະ

  ໄມທີ່ດີກວ່າໃນໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຍັງຈະສົ່ງ ຜົນດີຕໍ່ການມາໂຮງຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອີກດ້ວຍ”.ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຜ່ານອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGO) ຢີ່ປຸ່ນແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສະຫນອງ ທຶນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ອົງການ NGO ຢີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ວາງແຜນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນ ການຈັດຕັ້ງ

  ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາເຊິ່ງລວມ ເຖິງສປປ ລາວ.ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ແກ່ສປປ ລາວ ໃນດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ລວມເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 14 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ປະ

  ເທດຢີ່ປຸ່ນຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການ NGO ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດລາວໃນການ ປັບປຸງພື້ນຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານຕໍ່ໄປເພື່ອຮັບປະກັນ “ບໍ່ໃຫ້ມີໃຜຖືກຖິ້ມໄວ້ທາງຫຼັງ” ຜ່ານການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນໃນພາກພື້ນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.