Home Authors Posts by admin

admin

430 POSTS 0 COMMENTS

ຢ່າງໜ້າຮັກ ໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ ລູກຫຼານນ້ອງນັກຮຽນ ເອົາງູເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູ ຕົ້ມແຊັບມື້ແລງ

0
ຢ່າງໜ້າຮັກ ໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ! ລູກຫຼານນ້ອງນັກຮຽນ ເອົາງູເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູ ຕົ້ມແຊັບມື້ແລງ ບໍ່ຮູ້ວ່າຄູເຫັນແບບນີ້ສີດີໃຈ ຫຼື ດີໃຈດີ ເປັນຂອງຂັວນທີ່ແປກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍກິນມາ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍກິນມາແລ້ວກໍຸ່ືວ່າເປັນເລື້ອງທຳມະດາ ແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍກິນນິແລະ ຈະອອກມາແບບໃດ ແຕ່ກໍ່ຍັງດີທີ່ນ້ອງນ້ອຍຄົນນີ້ໄດ້ມີຂອງຂິວນໃຫ້ຄູຖຶງວ່າມັນຈະແປກກໍ່ຕາມ ໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ! ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຄູປີ້ນີ້ ອີ່ແມ່ອີ່ພໍ່ມີເງິນໃນຖົງຫນ້ອຍດຽວພໍໄວ້ຊື້ແຕ່ນໍ້າມັນລົດໄປວຽກ ບັງເອີນ! ອີ່ພໍ່ໄດ້ງູສິງ 1 ໂຕມັນເຂົ້າ ກິນໄກ່ຢູ່ຄອກ ອີ່ພໍ່ເລີຍຈັດການ ແລ້ວຢັດໃສ່ຖົງໃຫ້ຫລານເອົາມາຕ້ອນເປັນຂອງຂວັນ ຫມາຍເຫດ:ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລ່າສັດ ແລະ...