Home ຂ່າວປະຈຳວັນ

ຂ່າວປະຈຳວັນ

ຂ່າວປະຈຳວັນ ອຸປະຕິເຫດ ສະຖານະການທີ່ສົນໃຈ ທົ່ວເມືອງລາວ

ໄທບຸກຍຶດເຄື່ອງໃນ-ຊີ້ນສັດ ແຊ່ສານຟໍມາລິນ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ຮ້ານຊີ້ນດາດ ແລະ ຮ້ານອາຫານອີສານ

0
ສຳນັກຂ່າວຊ່ອງ 3 ໄທ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2022 ນີ້ ກົມລ້ຽງສັດ ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານກັກກັນສັດຊົນບູລີ ບຸກກວດສອບແຫລ່ງລັກລອບຜະລິດວັດຖຸດິບ ຊີ້ນສັດ ແຊ່ໃນຖັງນ້ຳປະສົມສານຟໍມາລິນ ລາຍໃຫຍ່ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ຮ້ານຊີ້ນດາດ ແລະ ຮ້ານອາຫານອີສານ ຫລາຍກວ່າ 66 ແຫ່ງໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ ມີປະລິມານນ້ຳໜັກລວມ 25,000 ກິໂລກຣາມ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍແຫລ່ງທີ່ມາຂອງຊີ້ນ...