Home ວາໄຣຕິ້

ວາໄຣຕິ້

ວາໄຣຕິ້

No posts to display

ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ ທັງໝົດ 94 ແຫ່ງ

0
ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ ມີທັງໝົດ 94 ແຫ່ງ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 11.661,14 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 58.813 GWh/y ຊຶ່ງຈໍານວນຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ...