Oh, I'm sorry

404

The page you were looking for doesn't exist!

ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ ມີທັງໝົດ 94 ແຫ່ງ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 11.661,14 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 58.813 GWh/y ຊຶ່ງຈໍານວນຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທົ່ວປະເທດປະຈໍາປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ...
ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2023 ນີ້, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບພະແນກຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ຖວທ ນວ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ). ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ...
ຄົນດຸໝັ່ນ ຫຼື ມີຄວາມຕັ້ງໃຈມັກມ່ວນທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຕົນເອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ..ເຂົາເຈົ້າຍູ້ຕົນເອງໄປສູ່ທາງອອກທີ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໂຊກດີ, ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນປະຕູທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ.ແຕ່ມັນເປັນປະຕູເປີດ.ລຸງອາຍຸ 7O ປີຄົນໜຶ່ງ ສູ້ຊີວິດ, ເບິ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນປ້ຳຄຳ ແລະ ເກັບກຳມາເປັນເວລາ 1 ປີ ຈົນໄດ້ຊື້ດິນ 3O ໄຮ່, ປຸກເຮືອນ, ປູກຕົ້ນປາມ, ດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໂດຍບໍ່ອາຍ. ຜູ້ໃດ.ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການເກັບ ແລະ ຂາຍຂີ້ເຫຍື້ອຈົນສາມາດຊື້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3O ໄຮ່ໃນສວນ,ຊື່ ທ້າວ...